Her kan du se en liste over typiske opgaver for os. Du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os, hvis lige præcis din type opgave, ikke er udspecificeret her.

 • Rensning af tilstoppede toiletter. Køkkenvask, Håndvask, Gulvafløb
 • Almindelig vedligehold (sugning af sumpe/pumpestationer)
 • Sug og Spuling ved havari, nedbrud, strømsvigt
 • Spuling og rengøring ved nedtømning af tanke og bassiner
 • Tømning af sandfang & vejbrønde
 • Tømning af fedtsamler & køkkenbrønde
 • Tømning af septictanke, trixtanke og spildevandstanke
 • Rensning af faldstammer & nedløbsrør
 • HøjtrykSpuling. Rodskæring. fræsning og andre specialopgaver
 • Søgning af brønde og ledninger med sonde
 • Mulighed for TV- inspektion af kloakproblemer fra Ø35
 • Transport af slam, olie med mere..
 • Farlig gods transport (ADR)
 • Special opgaver med friskluftudstyr & kemidragter
 • Leje af container samt mandskabvogne.
 • Separering af kloak- og regnvand